In flow on the piano

Pianolespraktijk voor jong en oud. Gespecialiseerd in begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. 

Les vanuit het grote geheel

Vanwege de hoogbegaafdheid van mijn zoon, ben ik mij in mijn lespraktijk de afgelopen jaren ook gaan richten op hoogbegaafde leerlingen, zowel jong als oud. Velen van hen lopen vast in het reguliere onderwijssteem, wat nog altijd gericht is op het gemiddelde leervermogen. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, "Ze zijn toch zo slim, ze redden het wel", lopen deze kinderen regelmatig op de basisschool vast. Noodgedwongen heb ik mij verdiept in wat het betekent om hoogbegaafd te zijn. Niet alleen op school, maar ook op het sportveld en tijdens muzieklessen worden deze kinderen (en volwassenen) niet altijd begrepen. Vrijwel alle lesmethodes zijn veelal lineair ingericht. Dit matcht niet, omdat hoogbegaafden graag vanuit het grote geheel leren naar een van tevoren vastgesteld doel. Vanuit het lesplan dat ik daarvoor opstel, werken we samen om dat doel te bereiken.

 

Wat doen we tijdens de lessen?

Er is genoeg te doen en de 45 minuten lestijd (of 60 minuten voor volwassenen) zijn altijd zo voorbij! Tijdens de lessen besteed ik aandacht aan diverse aspecten, zodat leerlingen niet alleen leuk leren piano te spelen, maar hun muzikaliteit over de gehele linie ontwikkeld wordt. Te denken valt aan:

- het overhoren van de ingestudeerde werken

- muziektheorie en –geschiedenis

- harmonieleer

- solfège (de ontwikkeling van het muzikale gehoor)

- improvisatie

- smaakontwikkeling (o.a. door het beluisteren van muziekfragmenten)

Het uitgangspunt is klassieke muziek, maar het studeren van lichte muziek en wereldmuziek is ook mogelijk. In het voorjaar vindt de jaarlijkse voorspeelavond plaats in een zaal van Theater Aan de Slinger; een inspirerend, muzikaal slotfestijn voor leerlingen en hun familie.

© In flow on the piano