In flow on the piano

Pianolespraktijk voor jong en oud. Gespecialiseerd in begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.Flow


© In flow on the piano

Als ik musiceer, zowel solistisch als samen met anderen, ervaar ik eigenlijk altijd flow. Flow heeft betrekking op een mentale toestand waarin iemand volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. Volgens de Amerikaans/Hongaarse psycoholoog Mihaly Csikszentmihalyi, bekend van zijn in 1975 verschenen boek Flow, wordt dit gekenmerkt door energie en activiteit die zich richt op de betreffende acties (focus) en de daarmee gepaard gaande succesvolle uitvoering van die activiteiten. Flow is een belangrijk concept in de zogenoemde positieve psychologie. Het wordt zo genoemd, omdat enkele personen die door Csikszentmihalyi werden geïnterviewd voor zijn boek, het bij wijze van metafoor hadden over een "stroom die hen meevoerde”. Mensen die het gevoel van flow ervaren, stijgen sneller boven hun eigen kunnen uit, leren sneller en verkrijgen sneller nieuwe inzichten. Een flowervaring krijg je onder andere door een duidelijk doel vast te stellen en daar heel nauwgezet mee aan de slag te gaan. Het komt niet vanzelf, om flow te bereiken moet je je eerst inspannen.


Flow wordt verder gekenmerkt door onder andere*:

- concentratie en doelgerichtheid

- verlies van zelfbewustzijn

- verlies van tijdsbesef

- balans tussen de eigen vaardigheid en de uit te voeren activiteit (de bezigheden zijn heel uitdagend, echter nét niet te moeilijk om met succes uit te voeren)

- de activiteit is intrinsiek belonend, bijvoorbeeld erg leuk


Vanuit een positieve groeimindset probeer ik mijn leerlingen te laten bloeien en groeien op de piano: In flow on the piano.


Bron: Csikszentmihalyi, M. (1975). Flow, The psychology of optimal experience.