In flow on the piano

De lessen


Vanuit een door mij opgesteld lesplan werken we samen naar een door u van tevoren vastgesteld leerdoel. Dit kan bijvoorbeeld zijn Für Elise van Ludwig van Beethoven, maar ook ‘gewoon goed pianospelen’.

Tijdens de lessen besteed ik aandacht aan het overhoren van de ingestudeerde werken. Ook ga ik in op de bijbehorende muziektheorie en –geschiedenis. Bovendien sta ik stil bij de muzikale vorming van de leerling door regelmatig tijd te besteden aan solfège, de ontwikkeling van het muzikale gehoor. Dit door middel van het afnemen van muzikale dictees en de student intervallen en akkoorden te laten benoemen en te zingen. Een ander onderdeel van de les is improvisatie. Het uitgangspunt is klassieke muziek, maar het studeren van lichte muziek is tevens mogelijk. In het voorjaar vindt de jaarlijkse voorspeelavond plaats; een muzikaal slotfestijn voor leerlingen en hun familie.