In flow on the piano

Ik kom uit een muzikaal gezin en bij ons thuis werd veel gemusiceerd. Mijn moeder op piano, mijn vader die prachtig kon zingen, mijn zus op viool en ook ik zat al vroeg achter de piano. Na een tijdje AMV-lessen op de muziekschool te hebben gevolgd en de basisnoten te hebben geleerd, leerde ik op geheel autodidactische wijze ‘Für Elise’ van Ludwig van Beethoven. Op 10-jarige leeftijd startte ik met pianoles bij Annemiek Volmer.

Hoewel ik tijdens de middelbare school toelatingsexamen voor het conservatorium had kunnen doen, maakte ik door persoonlijke omstandigheden een verstandelijke keuze; een studie commerciële economie. Na deze studie werkte ik circa 10 jaar bij diverse (non)-profitorganisaties onder andere als communicatie- en marketingadviseur. Het bloed kroop echter waar het niet gaan kon: dankzij deelname aan een management traineeship bij Essent besloot ik alsnog voor de muziek te kiezen. Ik startte met de Schumann Akademie, conservatorium in deeltijd, richtte Musica Unica Impresariaat op in 2004 en gaf inmiddels een aantal jaren pianoles. De theoretische en onderwijskundige aspecten van het muziekvakonderwijs sloot ik cum laude af met onder andere de scriptie ‘Venus en Mars op de piano, Genderverschillen en de invloed daarvan op de pianostudie en de pianoles’. Hierin probeer ik aan te geven welke gedragsverschillen er zijn tussen jongens en meisjes / mannen en vrouwen, veroorzaakt door neurologische en biopsychologische factoren en wat daarvan de invloed is op de pianostudie en pianoles. In het kader van mijn studie gaf ik, naast les in mijn eigen lespraktijk, tevens korte tijd les aan het Utrechtse Centrum voor de Kunsten. Ik studeerde bij Frank van de Laar en volgde masterclasses bij hem en Patricia de la Vega.

Het geven van pianoles heb ik altijd gecombineerd met andere werkzaamheden, zoals cultureel ondernemerschap. Zo gaf ik 10 jaar lang leiding aan het door mijzelf opgerichte impresariaat Musica Unica en kon trots zijn op een divers klantenbestand: van Unilever tot World Wide Travel Business Event en van de Vrije Universiteit van Amsterdam tot een scala aan theaters en muziekpodia. In 2014 verkocht ik dit aan een ander cultureel bureau. Daarna was ik een paar jaar organisatieadviseur in de kunstwereld. Na een masterstudie bedrijfskunde ben ik naast pianodocent nu actief als interim consultant in organisatieverandering en –ontwikkeling, strategisch hrm, ondernemerschap en leiderschap.

Drs. bc. Lydia Bosman