In flow on the piano

Pianolespraktijk voor jong en oud. Gespecialiseerd in begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.

© Marjolein ThijseBiografieMuzikale achtergrond

Ik kom uit een muzikaal gezin en bij ons thuis werd veel gemusiceerd. Mijn moeder begeleidde op de piano mijn vader die met zijn warme baritonstem Schubert-liederen zong (hij zong tevens in een Slavisch koor), mijn zus speelde viool en ik zat al vroeg achter de piano. Na enige tijd AMV-lessen te hebben gevolgd op de muziekschool leerde ik op geheel autodidactische wijze "Für Elise" van Ludwig van Beethoven. Op 10-jarige leeftijd startte ik met pianoles bij Annemiek Volmer.


Verschillende carrières

Hoewel ik tijdens de middelbare school toelatingsexamen voor het conservatorium had kunnen doen, maakte ik door persoonlijke omstandigheden (mijn vader overleed toen ik 11 jaar was) een verstandelijke keuze: een studie commerciële economie. Na deze studie werkte ik circa 10 jaar bij diverse (non)-profitorganisaties onder andere als communicatie- en marketingadviseur. Het bloed kroop echter waar het niet gaan kon; dankzij deelname aan een management traineeship bij Essent besloot ik alsnog voor de muziek te kiezen. Ik startte met hogeschool De Schumann Akademie, conservatorium in deeltijd, richtte Musica Unica Impresariaat op in 2004 en gaf inmiddels een aantal jaren pianoles. De theoretische en onderwijskundige aspecten van het muziekvakonderwijs sloot ik cum laude af met onder andere de scriptie 'Venus en Mars op de piano, Genderverschillen en de invloed daarvan op de pianostudie en pianoles." Hierin probeer ik aan te geven welke gedragsverschillen er zijn tussen jongens en meisjes / mannen en vrouwen, veroorzaakt door neurologische en biopsychologische factoren en wat daarvan de invloed is op de pianostudie en pianoles. Ik studeerde bij Frank van de Laar en volgde masterclasses bij hem en Patricia de la Vega. Inmiddels heb ik al 20 jaar ervaring in het geven van pianoles aan jong en oud, beginner en gevorderde. Zowel in mijn eigen lespraktijk, enige tijd op de Koorschool te Utrecht, alsook tijdens mijn studie op het Utrechts Centrum voor de Kunsten. Ik houd van kennisoverdracht en ik vind het fijn om anderen iets te leren. Muziek, dat is mijn creatieve motor en inspiratiebron om van daaruit richting te kunnen geven, te werken, leven, genieten en anderen te inspireren.

Het geven van pianoles heb ik altijd gecombineerd met andere werkzaamheden. Zo gaf ik 10 jaar lang leiding aan het door mijzelf opgerichte impresariaat Musica Unica en kon trots zijn op een divers klantenbestand: van Unilever tot World Wide Travel Business Event en van de Vrije Universiteit van Amsterdam tot een scala aan theaters en muziekpodia. In 2014 verkocht ik dit aan een ander cultureel bureau. Daarna was ik een paar jaar programmamanager en organisatieadviseur in de kunstwereld. Na een masterstudie bedrijfskunde ben ik naast pianodocent nu actief als interim manager en programmamanager, gericht op organisatieverandering en –ontwikkeling en als bestuurder.


Drs. bc. Lydia Bosman


© In flow on the piano